ir

با شرایط سرویس موافقم

پرتال Appbox سرویسی است که توسط شرکت RGK ساخته شده و در مالکیت این شرکت است.

با عضویت در پرتال Apbox شما موافقت خود را با دریافت پیام ها و لینک های ما در مورد کلیه محتواهای مربوط به این پرتال، بر روی گوشی خود اعلام می دارید.

برای استفاده از این پرتال، باید یک شماره فعال در ایرانسل داشته باشید و با اشتراک در این سرویس، پرداخت روزانه 300 تومان از اعتبار سیم کارت خود بابت استفاده از خدمات ارائه شده در این پرتال را تایید می نمایید. عضویت به صورت روزانه می باشد همچنین تا زمانی که سرویس را غیر فعال نکرده باشید، عضویت شما در سرویس به صورت خودکار تمدید خواهد شد. لطفا توجه داشته باشید که هزینه استفاده از اینترنت، به صورت مجزا توسط ارائه دهنده خدمات اینترنتی شما دریافت می شود.

با عضویت در این پرتال، تائید می کنید که شرایط و ضوابط استفاده را مطالعه کرده و از آن پیروی خواهید کرد.